Role v našem klubu

Pár užitečných informací pokud se (poprvé) připravuješ na roli

Předsedající

Náročnost přípravy
Míra improvizace
Délka vystoupení

Role tě naučí: zahájit jakoukoliv společenskou událost

Role je vhodná pro: člena s alespoň 2 splněnými projekty + účast alespoň na 4 setkáních

Moderátor

Náročnost přípravy
Míra improvizace
Délka vystoupení

Role tě naučí: přemýšlet za chodu a reagovat na nové podněty od řečníků i publika

Role je vhodná pro: člena s alespoň 3 splněnými projekty + účast alespoň na 6 setkáních

Časomíra

Náročnost přípravy
Míra improvizace
Délka vystoupení

Role tě naučí: připravit si krátký výstup a v řeči použít vizuální pomůcky

Role je vhodná pro: člena i s minimem zkušeností

Slovo dne

Náročnost přípravy
Míra improvizace
Délka vystoupení

Role tě naučí: jednoduše popsat co máš na mysli

Role je vhodná pro: člena i s minimem zkušeností

Řečník

Náročnost přípravy
Míra improvizace
Délka vystoupení

Role tě naučí: každý projekt něco – od prvního projektu tzv. “Otvírák”, kdy se máš představit ostatním přes strukturu řeči, práci s hlasem i gesty až po ty nejpokročilejší řečnické techniky

Role je vhodná pro: aktivní členy. Brát si řeči je hlavní způsob vzdělávání každého Toastmástra

Hodnotitel řeči

Náročnost přípravy
Míra improvizace
Délka vystoupení

Role tě naučí: dávat zpětnou vazbu (kolegovi, nadřízenému, podřízenému, v rodině)

Role je vhodná pro: člena o trochu napřed před řečníkem (pokud hodnotíš řeč), pro hodnocení ostatních rolí bys měl nejprve roli sám aspoň dvakrát sám absolvovat.

Moderátor improvizací

Náročnost přípravy
Míra improvizace
Délka vystoupení

Role tě naučí: trochu moderovat, připravit pro ostatní zábavnou hru

Role je vhodná pro: členy s alespoň 2 spněnými řečnickými projekty

Účastník improvizací

Náročnost přípravy
Míra improvizace
Délka vystoupení

Role tě naučí: přemýšlet za pochodu. Využívat naučené nástroje (hlas, gesta, struktura řeči) s minimální přípravou.

Role je vhodná pro: každého, i hosta na jeho prvním setkání

Hodnotitel improvizací

Náročnost přípravy
Míra improvizace
Délka vystoupení

Role tě naučí: hodnotit postupně v tvém výstupu větší počet lidí (někdy i více jak 10 lidí), organizovat svůj čas pod časovým stresem, se kterým se obvykle hodnotitel improvizací setká

Role je vhodná pro: člena se zkušeností z alespoň jednoho moderování improvizací a alespoň 3 účastí na improvizaci

Hádankář

Náročnost přípravy
Míra improvizace
Délka vystoupení

Role tě naučí: dát do svého projevu energii, všímat si detailů v projevech ostatních

Role je vhodná pro: i úplného začátečníka

Jazykář

Náročnost přípravy
Míra improvizace
Délka vystoupení

Role tě naučí: všímat si jazykové výbavy ostatních řečníků, používat vhodnější slovní formulace

Role je vhodná pro: člena s pár splněnými projekty, účast na alespoň 7 setkáních

Hlavní hodnotitel

Náročnost přípravy
Míra improvizace
Délka vystoupení

Role tě naučí: poskytnout zpětnou vazbu dle různých kritérií (hodnotitelům řečí, improvizací a hlavnímu hodnotiteli, časoměřiči, moderátorovi, předsedajícímu a jazykáři). Rozvrhnout čas pro jednotlivé hodnocení.

Role je vhodná pro: člena s účastí alespoň na 15 setkáních a absolvování všech ostatních rolí

Náhradník

Náročnost přípravy
Míra improvizace
Délka vystoupení

Pokud si např. nejsi 100% jist, že příště přijdeš a máš několik setkání už za sebou, nahlaš se na další setkání jako náhradník pro neplánovaně uvolněnou roli.

Role tě naučí + je vhodná pro: jedno z výše uvedeného